Lokalna inferencja typów - Scala Documentation

Scala posiada wbudowany mechanizm inferencji typów, który pozwala programiście pominąć pewne informacje o typach. Przykładowo zazwyczaj nie wymaga się podawania typów zmiennych, gdyż kompilator sam jest w stanie go wydedukować na podstawie typu wyrażenia inicjalizacji zmiennej. Także typy zwracane przez metody mogą być często pominięte, ponieważ odpowiadają one typowi ciała metody, który jest inferowany przez kompilator.


This is a companion discussion topic for the original entry at http://docs.scala-lang.org//pl/tutorials/tour/local-type-inference.html